Quantum Bewust Zijn

De quantum mechanica laat door middel van het ‘dubbele spleet experiment’ zien dat de waarnemer de resultaten van het experiment beïnvloed. Als je dat echt op je laat inwerken en gaat inzien wat dit betekent kan er een verschuiving onstaan in je paradigma.
Een paradigma is jouw pakketje van overtuigingen over wie je denkt dat je bent en wat de werkelijkheid (de wereld) is die je waarneemt. Enkele veel voorkomende overtuigingen, vooral in het Westers denken:
– Ik ben mijn naam
– Ik ben mijn tijdelijke lichaam
– Het feit dat ik bewust ben, komt door mijn hersenen
– Bewustzijn is een produkt van de hersenen
– Als het lichaam sterft en er geen hersenactiviteit meer is ben ik dood en is er geen bewustzijn meer
– Mijn gedachten en gevoelens hebben geen effect op de wereld die ik waarneem
… en vele, vele anderen gedachten en overtuigingen die gebaseerd zijn op onwetendheid …

FILMTIP: “What the bleep do we know”. Hierin wordt vrij eenvoudig uitgelegd wat “kwantumbewustzijn” inhoudt.

Als je gaat inzien dat het precies andersom is, dus dat het Bewustzijn de mogelijkheid creëert van Lichaam, Hart en Hersenen, zal dat een een verschuiving en verandering van je ‘Westers’ paradigma geven. Je Bewustzijn is dus niet het resultaat, maar de Bron, de oorzaak van alle Leven. En jij, het Bewustzijn, bent de Ene die dit alles (de wereld) projecteert en mogelijk maakt en kunt beïnvloeden. Je gaat jezelf en de wereld anders waarnemen, je ziet jezelf dan niet meer als afgescheiden van de wereld maar als één met de wereld en dat verandert letterlijk en figuurlijk alles.
De ander is dan niet meer vreemd en een vijand waar je bang voor bent, maar een projectie van jezelf, een ‘andere jij’ waar je liefde voor voelt. Je perceptie van die ander is dan niet op basis van verschillen maar op basis van overeenkomst. En vanuit die overeenkomst verwonder je je juist over de diversiteit van de eenheid en kun je het ‘anders zijn’ waarderen.
In de kern is àlles Eenheid die zich uit in oneindige diversiteit. Geen grassprietje is hetzelfde, iedere sneeuwvlokje ziet er anders uit, ieder mens is uniek en in de kern toch een en dezelfde.

Je bent niet je denken dat komt en gaat, je bent dus niet de ik-gedachte die je denkt te zijn. Je bent dat waar het denken uit voort komt, de Bron van denken. Je bent niet het tijdelijke lichaam wat komt en gaat. Je bent dat wat het lichaam mogelijk maakt. Je bent dat wat niet komt en ook niet gaat, je bent dat wat er altijd is.
Dat wat er altijd is, is tijdloos en daarmee onsterfelijk. Dat is het onsterfelijke Bewustzijn. Wat een opluchting en bevrijding is dat inzicht! Twijfel en angst (o.a. voor de dood) verdwijnen en geven ruimte aan gelukzaligheid, de kwaliteit van Bewustzijn. Dat inzicht is Zelfrealisatie.
Dit inzicht Zijn is de Quantum Leap van ego-identiteit naar EenheidsBewustzijn. Vanuit die persoonlijke transformatie kun je je leven gaan veranderen naar meer Liefde, vreugde en vrijheid!

Quantum Leap
Een quantum leap is een term die uit de quantumfysica komt en verwijst naar de aard van de veranderingen die optreden in elementaire deeltjes.

Peat 1990;15: ” Op het ene moment bevindt het elementaire deeltje zich binnen de kern. Op het volgende moment is het ontsnapt. In plaats van een continue verandering vindt er een onderbroken sprong plaats. Er bestaat geen tussentoestand , geen tijd waarin het deeltje zich bevindt in de toestand van zich verplaatsen! Kwantumtheoritici noemen deze onderbroken overgang de kwantumsprong.”

Peat 1990;19: ” Een moment voor de sprong neemt het deeltje een bepaald gebied van de ruimte in beslag. Het volgende moment is het ergens anders en volgens de kwantumtheorie bestaat er geen fysiek proces dat deze twee fysieke zijnstoestanden met elkaar verbindt en geen tijdsduur die ze van elkaar scheidt.
Het is alsof het elementaire deeltje plotseling uit het bestaan verdwijnt, door een limbus heen gaat, waarin geen tijd bestaat, om vervolgens ergens anders weer te verschijnen.
Op het ene moment is het deeltje in de kern en het volgende moment reist het met grote snelheid rond. Daartussen gebeurt niets. Dit is het mysterie van de quantum leap.

Vertaald naar de Peak Performancetraining vertaal ik een quantum leap naar een plotseling inzicht in de werkelijke en tijdloze aard van je zijnstoestand, ofwel Eenheidsbewustzijn. Op het ene moment identificeer je je met een deeltje (de ik-gedachte) en het volgende allesomvattende moment realiseer je je met het tijdloze Quantum- of Eenheidsbewustzijn.

Het doel van ieder mens is deze realisatie van conti-Nu, tijdloos, onsterfelijk eenheidsbewustzijn.

Bron: superbrein.nl

https://youtu.be/s8N_ETizx0o

God laat zich niet in een vacuüm persen

Reacties zijn gesloten.