Hersengolven

Hersengolven – Hersenfrequenties

In de neurowetenschap zijn er vijf verschillende hersengolf frequenties, namelijk Delta, Theta, Alpha, SMR, Beta en Gamma. Leren om je geest te beheersen en onder controle te hebben op de diepere niveaus van je bewustzijn, opent de deur naar je onderbewustzijn waar je je realiteit kan creëren met exacte precisie.

Iedere frequentie gemeten in cycli per seconde (Hz) heeft zijn eigen set van eigenschappen die een bepaald niveau van hersenactiviteit hebben en een unieke staat van bewustzijn.

Hersengolven zijn miniscule elektrische stroompjes, het meten van de hersenactiviteit is eigenlijk het meten van de elektrische activiteit van de hersencellen. Dit kan omdat de hersencellen, net als alle andere zenuwcellen in ons lichaam, een elektrische kracht (actiepotentiaal) gebruiken om met elkaar te communiceren. Een actiepotentiaal is een plotselinge elektrische verandering in de cel die veroorzaakt wordt door het opbouwen van een spanningsverschil tussen de binnen- en buiten cellulaire ruimte. Als dit verschil een bepaalde kritieke grens bereikt vindt er een elektrische ontlading plaats en daarna weer een herstel tot de rust fase.

Deze actiepotentialen worden onderling doorgegeven en zo kunnen ook bepaalde opdrachten of boodschappen worden doorgegeven naar de rest van de hersencellen en naar het lichaam. Deze elektrische stroompjes en veranderingen kunnen gemeten worden via sensoren. De snelheid waarmee deze veranderingen plaatsvinden wordt gemeten in aantal keren per seconde ofwel in Hertz (Hz).

De technologische ontwikkelingen van nu stellen ons in staat om een breed spectrum aan hersengolven te meten, links en rechts tegelijkertijd. Het te meten spectrum wordt opgedeeld in een aantal hoofdgroepen: Delta, Theta, Alpha, SMR, Beta en Gamma.

Delta (1 – 4 Hz): De Delta frequentie is de langzaamste en is aanwezig in diepe droomloze slaap en in zeer diepe trance meditatie waar het bewustzijn volledig wordt losgekoppeld. Delta is het rijk van je onbewuste geest. Het is de toegangspoort tot de Universele Geest en het collectieve onbewuste waarbij de ontvangen informatie niet beschikbaar is op het bewuste niveau. Delta wordt geassocieerd met diepe genezing en regeneratie en onderstreept het belang van de diepe slaap voor het genezingsproces.

Deze 1-4 Hz golven zijn het sterkst aanwezig in diepe slaap. Als je in slaap valt dan komt er eerst een periode waarin je veel delta-golven produceert daarna volgt de REM slaap en dan weer een periode met veel delta-golven. Naarmate de nacht vordert, worden die periodes met delta-golven steeds minder lang. De delta-golven zijn verbonden met de herstel stadia van de slaap. De delta-golven zijn ook verbonden met empathie, intuïtie, en zesde zintuig: een soort radar die op onbewust niveau uitzendt en ontvangt. De persoon gebruikt het onbewuste deel van de hersenen, waarin archetypische beelden zijn vastgelegd. Wanneer deze gestimuleerd worden, verliest iemand het besef wat er om hem heen gebeurt en is er geen herinnering aan de activiteiten die uitgevoerd werden.

In de diepste lagen van Delta zijn er geen mentale plaatjes, hier worden ze gevormd. Ook is er geen besef van het fysieke lichaam. In de hogere lagen van Delta kun je dromen hebben waarin je als het ware “wakker” bent en Je voelt je verbonden met alles en iedereen. Dit is het niveau waar de “dromen” profetisch van aard zijn. De meeste beelden die op dit niveau worden waargenomen kunnen werkelijkheid worden in de materiële wereld.
Hoge amplitude Delta brengt een hoge mate van invoelend vermogen met zich mee. Dit komt veelvuldig voor bij helers, kunstenaars, waarzeggers, profeten en trendsetters.
Je moet eerst een tijdje meditatie op Theta-niveau gedaan hebben om je geest te trainen, voordat je meditatie op Delta niveau kunt verrichten. Anders is de kans groot dat je in slaap valt. Ook moet je gewend raken aan de energie die vrij komt bij het mediteren op een Delta niveau. Het verschil tussen Theta en Delta is, dat in een Delta-toetand je hersengolfactiviteit praktisch stil ligt. Door deze stilte kun je je Geest volledig richten naar waar je wil. Elke intentie die in zo’n niveau wordt uitgesproken kan volledig je werkelijkheid bepalen. De yogi’s zeggen dat in de diepere lagen van Delta heel de schepping bij elkaar komt. Dit is wat zij het “ Eenheidsveld “ noemen. Het begrijpen en het toepassen van dit “eenheidsveld” noemen zij “kosmisch bewustzijn”…
Uit de praktijk blijkt dat mensen die regelmatig meditatie doen op een Delta niveau, mensen zijn die spiritueel, emotioneel en tegelijkertijd geaard zijn. Hun kracht en toewijding is indrukwekkend. Het zijn mensen die heel doelgericht en in totale vrijheid leven.

Theta (3 – 8 Hz): Theta hersengolven zijn aanwezig tijdens diepe meditatie en lichte slaap met inbegrip van de REM slaap. Theta is het rijk van je onderbewustzijn. Het is ook wel bekend als de schemerzone-toestand en is herkenbaar wanneer je uit een diepe slaap komt (van Delta) en je begint te ontwaken naar Alpha. Een gevoel van diepe spirituele verbinding en eenheid met het universum kan worden ervaren op Theta-niveau. Heldere visualisaties, grote inspiraties, diepe creativiteit en uitzonderlijke inzicht vanuit je Geest zijn toegankelijk en mogelijk in Theta-staat. De stem van Theta is stilte.

Theta wordt geassocieerd met een tranceachtige, mentale, visuele en verbeeldende bewustzijnsstaat. Ook wordt het geassocieerd met diepe meditatie, de mentale toestand tijdens oppervlakkige slaap en emotionele creativiteit. In Theta kunnen zich visuele beelden voordoen en er is weinig tot geen besef van het fysieke lichaam. Een persoon kan zijn/haar lichaam gewaarworden als een energieveld, en of als lichaamsdelen die rondzweven maar niet verbonden zijn.
In haar boek verklaart Anna Wise dat: “ In Theta zijn” is alsof “er iets in je binnenste aan het duwen is, een of ander soort kennis die naar buiten wil komen maar diep in de uithoeken van je psyche is weggestopt. Je hebt het gevoel dat er een soort ontwaken plaats vindt, een onverklaarbare uitbarsting van creatief inzicht, een besef van de mogelijkheden die er in je geest schuilgaan.”
De ervaringen die iemand heeft bij hersengolfactiviteit in het Theta niveau zijn de meest vruchtbare. Theta is de ideale bewustzijnsstaat voor bepaalde soorten zelfprogrammering, versneld leren en zelfgenezing. Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat, door regelmatig te mediteren in een Theta toestand, geestelijke en lichamelijke gezondheid toenemen. Je herstelt sneller van zware ziektes en lichamelijk operaties en je bent helder van geest.
Het is bekend dat de yogi’s, door regelmatig te mediteren in de diepere lagen van Theta, los komen te staan van hun emoties. Door deze “emotionele vrijheid”, kunnen zij hun geest doelgericht zelf sturen om zo hogere bewustzijnsniveaus te bereiken. Ook wij gewone mensen kunnen door regelmatig te mediteren in Theta niveau deze “emotionele vrijheid” bereiken, en zo onze geest leren richten om onze doelen te verwezenlijken.

Alpha (7 – 13 Hz): Alpha hersengolven zijn aanwezig als je in diepe ontspanning bent en meestal met je ogen dicht of als je aan het dagdromen bent. Het ontspannen, vrije bewustzijn dat bereikt wordt tijdens een lichte meditatie is kenmerkend voor Alpha en is optimaal voor het programmeren van je geest voor succes. Alpha verhoogt je verbeelding, visualisatie, geheugen, leer- en concentratievermogen. Het ligt aan de basis van je bewustzijn en is de toegangspoort tot je onderbewustzijn. De stem van Alpha is je intuïtie die duidelijker en grondiger wordt naarmate je dichterbij de 7.83 Hz komt (=basisfrequentie van de aarde).

Deze golven komen voor wanneer mensen in een ontspannen maar toch volledig bewuste staat van de hersenen verkeren. Bijvoorbeeld bij een wandeling, fantaseren, visualiseren en luisteren naar muziek. Ze nemen vanzelf toe zodra je je ogen sluit. Dat is op een EEG-apparaat gemakkelijk en direct te zien (een EEG-apparaat meet hersengolven). Alfa-golven nemen toe zodra je met de aandacht meer naar binnen keert. Ze zijn ook verbonden met een ontspannen, onthecht bewustzijn met een ontvankelijke geest. In zowel de Beta als de alpha hersengolfstaat zijn mensen volledig bewust en hebben meestal complete herinneringen aan de activiteiten die ze uitvoeren.

De Alpha – Theta grens, van 7 tot 8 Hz is het optimale bereik voor visualisatie, hypnose en  herprogrammering van (slechte) gewoontes en het gebruik van de creatieve kracht van je geest. Het is de mentale toestand waarin je bewust je werkelijkheid creëert. Op deze frequentie ben je je heel bewust van je omgeving terwijl je lichaam en geest in diepe ontspanning zijn.

SMR hersengolven 12-16 Hz
De letters SMR staan voor Senso Motorisch Ritme en zijn een indicatie voor het aanwezig zijn van fysieke rust en sensomotorische bewustzijn. Hier wordt vaak de vergelijking gemaakt met een kat die volledig rustig op de vensterbank ligt maar toch zeer alert is op de activiteit buiten hem. Vanuit deze alertheid kan hij vanuit de rusttoestand zeer plotseling en doelgericht actie ondernemen. Dit heeft te maken met het lichamelijk en cognitief bewustzijn en functioneren. Dat wil zeggen de adequate verwerking van allerlei prikkels en binnenkomende informatie vanuit al onze zintuigen.

Beta (15 – 39 Hz): Beta hersengolven worden geassocieerd met het normale waakbewustzijn (waaktoestand) en een verhoogde staat van alertheid, logica en kritisch redeneren. Tijdens je dagelijkse bezigheden ben je in Beta niveau. Hoewel belangrijk voor het effectief functioneren in het dagelijks leven, kan een hoog Beta niveau ook zorgen voor stress, angst en rusteloosheid. De meeste volwassenen zijn tijdens de wakkere uren in een verhoogde Beta niveau, dus is het geen wonder dat stress vandaag de dag het meest voorkomende gezondheidsprobleem is. De stem van Beta is de kleine zeurende kletskous van je innerlijke criticus die luider en meedogenlozer wordt naarmate je hoger gaat in het Beta niveau.

De hersengolven die met 15 tot en met 38 trillingen per seconde trillen (Hz) komen overeen met de actieve volledig bewuste staat van de hersenen. Bijvoorbeeld als je bezig bent met een lezing geven, werken, sporten, een discussie, etc. Je bent dus actief en op de buitenwereld gericht. Zo produceer je bij stress en spanningen veel betagolven terwijl er relatief weining andere hersengolf-frequenties aanwezig zijn. Dit is een oncomfortabele staat van zijn. Je gedachten botsen op elkaar, je slaagt er niet in om ze te stoppen en het lukt zelfs niet om ze rustig genoeg te laten gaan om je aandacht op één gedachte te kunnen richten. Helder denken is er dan ook niet meer bij. Als de beta-golven aanwezig zijn met een goede verhouding tot de andere hersengolven dan hebben ze hele waardevolle kwaliteiten. Beta-golven zijn namelijk van groot belang als je een taak uit wilt voeren waarbij je bewuste aandacht nodig hebt. Beta-golven geven de kwaliteiten van logisch denken, het oplossen van concrete problemen, en actief naar buiten gerichte aandacht. Beta-golven helpen ons dus om bewust te functioneren in de wereld. Het is echter ook van belang om ze niet met ons aan de haal te laten gaan, zodat we hun slaaf worden. De sterkte van de beta-golven gaat omhoog door angst en gaat omlaag door spieractiviteit. Bij ontspannen, mediteren of slapen is een vermindering van de beta-golven van belang want anders blijven je gedachten te actief en blijftt je aandacht te sterk op de buitenwereld gericht. Mediteren en ontspannen zal dan maar ten dele lukken en zal minder bevredigend zijn. Het in slaap vallen zal langer duren en als de beta-golven heel actief zijn, zal de slaap pas komen als de beta-golven afnemen. Ontspanningsoefeningen helpen goed om de beta-golven tot rust te brengen. Even doorzetten is dan van groot belang, omdat ontspanning essentieel is om gezond te blijven. Een paar uur in de natuur doorbrengen doet bij de meeste mensen wonderen.

Gamma (34 – 89 Hz): De meest recente ontdekking is Gamma, dat is de snelste in frequentie. Hoewel weinig bekend is over deze gemoedstoestand, toont eerder onderzoek aan dat Gamma golven worden geassocieerd met uitbarstingen van inzicht en informatieverwerking op hoog niveau.

Deze hersengolven komen voor wanneer men in een verhoogde staat van bewustzijn en zeer alert functioneren verkeert. Bijvoorbeeld als je zonder moeite topprestaties (peak performances) kan leveren door gelijktijdige integratie van alle binnenkomende processen uit verschillende gebieden van het brein (transcendent multi-focussed bewustzijn). De wetenschap heeft ontdekt dat op momenten van vlagen van herkenning of tijdens hoog-niveau informatieprocessen kort de gamma-status wordt bereikt. Volgens sommige onderzoekers bevindt de bron van de gammagolven zich in het occipitale hersengebied, dat verantwoordelijk is voor visuele processen. Volgens de onderzoekers zijn de gamma-golven van belang voor transport van informatie door het brein vanuit de visuele gebieden naar het langetermijngeheugen.

 

Collectief: het trillingsgetal van de aarde (Schumann Resonantie) is aan het verhogen!!

On 1/31/2017, for the first time in recorded history, the Schumann Resonance has reached frequencies of 36+.

This is a big deal. In 2014, it was considered anomalous for the frequency to have risen from it’s usual 7.83 frequency to somewhere in the 15-25 levels.

And an article discussing how strange this was back in 2014: http://www.trinfinity8.com/why-is-earths-schumann-resonance-accelerating/

Now it is spiking at well over 30 for the past two days: http://imgur.com/a/KUnqq

Site where this info is from (where you can track in real time): https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fsosrff.tsu.ru%2F&edit-text= … Then click on “Schumann resonance” on the left.

According to Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances), the Schumann Resonance “are a set of spectrum peaks in the extremely low frequency (ELF) portion of the Earth’s electromagnetic field spectrum. Schumann resonances are global electromagnetic resonances, generated and excited by lightning discharges in the cavity formed by the Earth’s surface and the ionosphere.”

It has long been suspected that human consciousness can impact the magnetic field and create disturbances in it, particularly during moments of high anxiety, tension and passion: http://sedonanomalies.weebly.com/schumann-resonance.html

“As human beings we have extraordinary potentials we have hardly begun to study much less understand. Creative gifts, intuitions, and talents that are unpredictable or emergent may become stabilized in generations to come. Hopefully, we can learn to understand both our emergence from an essentially electromagnetic environment and facilitate our potential for healing, growth and non-local communication.”

Many have been reporting the feeling that time has been speeding up. Could the increased frequencies have something to do with this?

People on YouTube are actively discussing these anomalies: https://www.youtube.com/watch?v=urF_u3DpWw0

For more info on global consciousness and the “science of interconnectivity,” here’s another good resource: https://www.heartmath.org/research/global-coherence/

For many years this resonance frequency has hovered at a steady 7.83 Hz with only slight variations. In June 2014 that apparently changed. Monitors at the Russian Space Observing System showed a sudden spike in activity to around 8.5 Hz. Since then, they have recorded days where the Schumann accelerated as fast as 16.5 Hz. (The graph is usually blue with some green, and no white.) At first they thought their equipment was malfunctioning, but later learned the data were accurate. Everyone was asking, what’s causing this intermittent spiking activity?

Is the Earth’s frequency speeding up? Since the Schumann frequency is said to be “in tune” with the human brain’s alpha and theta states, this acceleration may be why it often feels like time has sped up and events and changes in our life are happening more rapidly.

“These emerging resonances are naturally correlated to human brainwave activity. So this means, we are changing. Many years ago I was trained in EEG Neurofeedback, so I looked at what these accelerated frequencies might be telling us about human evolutionary change. A 7.83 Hz frequency is an alpha/theta state. Relaxed, yet dreamy—sort of a neutral idling state waiting for something to happen. A 8.5 – 16.5 Hz frequency moves one out of the theta range into more of a full calmer alpha (and SMR) state with faster more alert beta frequencies starting to appear. (This correlates with slowly waking up cognitively). Since the Schumann Resonance has had sudden spikes between 12 – 16.5 Hz, I found this even more interesting. In Neurofeedback, 12-15 Hz is called Sensory-Motor Rhythm frequency (SMR). It is an ideal state of “awakened calm.” Our thought processes are clearer and more focused, yet we are still “in the flow” or “in the know.” In other words, Mother Earth is shifting her vibrational frequency and perhaps so are we. This may be one of many signs that we are AWAKENING.”

“Scientist’s report that the Earth’s magnetic field, which can affect the Schumann Resonance, has been slowly weakening for the past 2,000 years and even more so in the last few years. No one really knows why. I was told by a wise old sage from India that the magnetic field of Earth was put in place by the Ancient Ones to block our primordial memories of our true heritage. This was so that souls could learn from the experience of free-will unhampered by memories of the past. He claimed that the magnetic field changes are now loosening those memory blocks and we are raising our consciousness to greater truth. The veil is lifting. The blinders are coming off. If true, it raises even more intriguing questions.”

“Whatever is happening, it’s clear that this acceleration may make you feel more tired, exhausted, dizzy, depressed, and even strange as you raise your own frequencies to be more “in tune” with the New Earth. Adaptation is not always an easy process, but keep in mind it’s all part of your own unique AWAKENING.”

Mother Earth is ascending
The EARTH is doing this. The nickname for the Shumann Frequency is the “heartbeat of Gaia”. Her ascension is the litteral physical moving up in that beat to a higher frequency.

Humanity incarnated on Earth… to go WITH Earth on this ride up in frequencies to change many, many things that have repeated in the past, like a stuck record. Many humans have assisted in this process yet many more have desisted. So it is the ole’ tug-of-war.

But no matter what, this Earth Ascension is happening and on tract. By May 2017, the Shumann Resonance will be very high and staying there. This is the catalist behind so many people today, acting, acting out and some going crazy. I was given an image in my mind about this earlier today and it is very much like when you boil water, that ‘rolling part’ before the bubbles.

Human bodies are electrical in nature, thus we feel it. We feel lightening should we be standing close, and too close it can fry us. Many of our aches and pains, headaches and anxieties can be related to the pulsations moving through Earth from above and below. Rest, water, rest… repeat!

Just look at humanity now. Many are making great stides with creative and new ideas, others are polarized arguing about presidents and policies to no end, and others are hiding out, feeling scared and anxious. And really much more than that. This is the chaos time, just be strong.

To ride this through, stay in personal peace. If you move out of it, move back in as soon as you can. Meditate and relax (or learn how), eat healthy, drink lots of water (at least 2 liters a day) and sleep. Rise your consciounsness, otherwise you might get sick: your body and mind should be in resonance with the rising consciounsness of Mother Earth.

Peace and Love to Everyone! This will be an amazing Time! Be Happy!

Reacties zijn gesloten.