Arcturius

Arcturianen … inleiding:
Degenen die Arcturus hebben als hun Planetaire Oorsprong zijn sterke persoonlijkheden met een diepe innerlijke kracht en een innerlijk weten.
Vanaf de kinderjaren zijn er gevoelens dat hun leven een belangrijk doel heeft, ofschoon er doorgaans geen kennis meer is wat dat zou kunnen zijn.
Er is een zoektocht naar die bedoeling, deze leidt vaak tot een spiritueel zoeken.
Als de bedoeling niet wordt gevonden, kan dat een innerlijk gevoel van ontevredenheid of ongelukkig zijn geven, zonder te begrijpen wat hiervan de oorzaak is.

De Arcturiaren zijn vergelijkbaar met de Pleiadiërs in hoe ze de aarde positief en constructief ondersteunen. Ze doen dit vooral via liefdevolle kennisoverdracht. Arcturianen ondersteunen met kennis en wijsheid, liefde en plezier.

Arcturianen zijn erg creatief.
Velen zijn schrijvers, artiesten, ontwerpers of gebruiken hun mogelijkheden op een andere creatieve manier.
Het zijn vaak goede openbare sprekers en hebben een goed gevoel voor timing en humor.
Ze genieten ervan anderen aan het lachen te maken.
Ze hebben een neiging zich snel te vervelen en zoeken daarom vaak nieuwe ervaringen en uitdagingen op.

Arcturianen boeien mensen: totaal vreemde mensen worden getrokken naar de Arcturiaanse magnetische energie.
Er is vaak een brede kring van bekenden die vertrouwen op hun Arcturiaanse vrienden voor advies en begeleiding.
Degenen die advies zoeken maar niet bereid zijn het advies te gebruiken wat ze hebben gekregen, kunnen hun Arcturiaanse begeleider kwijtraken als deze zich hiervan bewust wordt, omdat ze verwachten dat de ander ook inspanningen levert.

Arcturianen hebben veel energie, zowel lichamelijk als geestelijk.
Normaal gesproken houden ze er niet van om stil te zitten en rustig te zijn, ze willen voelen dat ze iets aan het volbrengen zijn. Ze zijn enthousiast en optimistisch.
Als ze hun energie richten en goed gebruiken is er maar weinig dat zij niet kunnen bereiken.
Zijn ze verstrooid en zonder focus dan zullen er vele projecten gestart worden en weinig afgerond.

Liefdesrelaties:
In liefdesrelaties hebben Arcturianen persoonlijke vrijheid nodig.
Zij voelen zich gevangen in relaties die beperkingen van hen eisen.
Arcturianen hebben behoefte aan tijd om alleen te zijn, maar ook aan tijd om met vrienden te zijn. Ze willen dit doen zonder schuldgevoel of verantwoording.
Het leven op aarde kan een uitdaging zijn voor gevorderde zielen zoals de Arcturianen. Terwijl ze vol compassie en vergeving zijn, zijn ze ook enorm gevoelig.
Hun compassievolle en sensitieve natuur is heel bepalend voor hun sociale leven.
In termen van romantische relaties, hangt het er helemaal vanaf of ze een geschikte partner kunnen vinden. Partner zijn van een Arcturiaan is een flinke opgave: niet dat ze veeleisend zijn, maar je kunt voelen dat ze bijzonder zijn.
Wanneer ze een goede, passende partner vinden, zijn ze van de meest gelukkigen in dit partnerschap. Ze kiezen heel bewust voor één levenspartner, terwijl ze tegelijkertijd met iedereen een volledige verbinding kunnen aangaan op een puur energetische manier.
Hun partnerschap gaat meer over liefdevolle vriendschap en een bewuste keuze voor iemand dan over een conventionele huwelijkse band.

De Arcturiaanse kinderen
Kenmerken van degenen die Arcturus als hun Planetaire oorsprong hebben:
– “Ik kom als een Arcturiaans kind naar je toe en deel dat we de sleutels bewaren van het Lichtlichaam en van verhoging van het bewustzijn voor de mensheid.
– Ik heb een voorouderlijke gave om te spreken over wat nodig is, om anderen te helpen zich te realiseren dat zij ook Licht zijn en dat ze de mogelijkheid hebben om te creëren met dit Licht.
– Ik ben een heler (van het lichtlichaam) en heb de gave om andere energielichamen weer op te bouwen.
– Ik kan goed een groepsenergie aanvoelen en een veilig veld voor het groepsbewustzijn verankeren.
– Ik introduceer nieuwe energieën om het bewustzijn van de mensheid te verhogen.
– Ik breng nieuw bewustzijn i.v.m. energie en de wetenschap van vrije energie en andere alternatieve, milieuvriendelijke energiebronnen voor de mensheid.
– Ik vraag dat de mensheid begint te geloven dat de Goddelijke bewustzijnsstroom onbegrensd is.
– Laten we samen een planeet creëren waar allen worden ontvangen in harmonie met de aardse koninkrijken.”

Arcturiaanse kinderen hebben een immens energieveld en zij hebben de kracht om zich energetisch af te stemmen op gelijkgestemden van over de hele wereld via hun energetisch lichaam. Synchroniciteit is de leidraad en focus van hun leven.
Ze hebben het talent om vrij energie te geven aan anderen doordat er geen moeite of verlies is van hun eigen energie. Dit zorgt er voor dat hun bewustzijn de blauwdruk van andere kinderen eenvoudigweg kan ontvangen.

Alle kinderen hebben bepaalde gaven, en de Arcturiaanse kinderen wisselen hun gaven uit op een energetische manier door hun gave van vrije energie en het doorgeven van afdrukken van henzelf. Ze zijn zich bewust van de gaven van andere kinderen en ze gebruiken de afdrukken die zij ontvangen om anderen te ondersteunen. M.a.w. ze wisselen hun gaven uit met andere kinderen en gebruiken deze eenvoudigweg wanneer het nodig is en geven deze ontvangen afdrukken van gaven weer verder door via hun netwerk van energetische verbindingen met gelijkgestemden.
Ze zijn dus in feite een soort van kruisbestuivende, teleMpatische talentenbank.

Ze hebben ook het vermogen om het veld van mogelijkheden bij iemand anders te scannen (de individuele potentiële levensmatrix) en gaan de levensbron van de ander energetisch en via kennis en inzichten stimuleren om dit potentieel zo volledig mogelijk tot uiting te laten komen.
Zij kunnen ook de bronnen/hulpmiddelen van een ander wezen scannen en hen begeleiden om – in overeenstemming met de goddelijke wet – voor afstemming en optimaal contact te zorgen met deze bron op de manier die het best past bij dit unieke wezen.

Sommige Arcturiaanse kinderen kunnen het moeilijk hebben met aardse taal, omdat deze niet meer afgestemd is op het universele netwerk van licht en liefde. Ondersteuning van en samenwerking met een ervaren (volwassen) Arcturiaan die dit ook op energetisch niveau begrijpt, kan wonderbaarlijke resultaten opleveren.

Kenmerken van degenen die Arcturus als hun Planetaire oorsprong hebben:
Edgar Cayce noemde Arcturus de meest geavanceerde gemeenschap in het Universum, de gemeenschap die het meest lijkt op het Goddelijke.
– Arcturus is het thuis van de hogere entiteiten die toegewijd zijn aan emotionele ondersteuning en spirituele heling en hebben meesterlijke technieken die ver voorbij ons voorstellingsvermogen gaan.
Dit is de reden waarom veel psycho-spirituele helers een goede verbinding hebben met Arcturus.
– De Arcturianen werken vaak samen met Sirianen en Pleiadiërs. Samen richten ze nieuwe energetische matrixen of netwerken van vernieuwd bewustzijn op.
– Het is de 5-dimensionale gemeenschap die een prototype is voor de toekomst van de aarde. Hun energie werkt als een emotionele, mentale en spirituele healer voor de mensheid.
Het Boek van Kennis zegt dat hun wijsheid over het “pad van het Midden” gebruikt wordt om evolutionaire experimenten met stapsgewijze spirituele ontwikkeling van fysieke werelden te ondersteunen.
Hun gehele focus ligt in elk aspect van de gemeenschap op het pad van volledig manifesteren van een Goddelijke werkelijkheid.

Arcturus is ook een energetische snelweg die mensen passeren tijdens het proces van dood en geboorte. Het functioneert als een station voor niet-fysiek bewustzijn om te wennen aan het fysieke.
Vaak zijn “engelencontacten” in feite connecties met Arcturiërs.
Zij hebben onze evolutie gedurende eeuwen geobserveerd en hun aanwezigheid is de meest belangrijke reden waarom de Aarde enorme catastrofes bespaard is gebleven.

Arcturiaanse gaven
Arcturianen zijn hoeders van de Aarde.
Nieuws over sociale onrechtvaardigheid breekt hun hart.
Veel Arcturianen worden vegetariër vooral uit redenen van compassie.

Arcturianen zijn grote verhalenvertellers!
Wijze Arcturianen werken graag observerend en ons begeleidend vanop een armlengte afstand; ze ondersteunen het ontwakingsproces van onze eigen krachten i.p.v. ons afhankelijk te maken van hen.
Ze hebben een manier van “leven en laten leven”.

Arcturianen zijn mentaal, emotioneel en intuïtief sterk ontwikkeld. Soms zijn ze moeilijk te begrijpen door mensen die nog niet spiritueel/psychologisch ontwikkeld zijn. Maar zelfs dan geven ze hun wijze kennis en inzichten door aan hun (onbewuste) medemens via hun allesomvattend veld van licht en liefde. Zo planten ze zaadjes van licht die vroeg of laat tot bloei komen, op het moment dat de ander hier klaar voor is en er voor kiest om ze verder te ontwikkelen.

Idealen van Arcturianen
Ze hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel, zijn zeer vergevingsgezind en niet oordelend.
Arcturianen zijn ietwat mysterieus. Ze zijn zeer spiritueel ontwikkeld en velen van hen werken actief om anderen te helpen in hun spirituele groei.
Hun ideaal is hetzelfde als wat wij ‘collectieve Ascensie’ noemen.
Over het algemeen hebben Arcturianen “mijn manier” in het leven. Ze vertellen niet wat hun manier is, ze leven gewoon hun manier als voorbeeld en buigen niet voor regels die niet overeenstemmen met kosmische wetten van wederzijds respect, licht en liefde.

Arcturianen zijn intelligent en belezen over onderwerpen waar ze in geïnteresseerd zijn. Ze zijn analytische en volledig capabel om er een sterk argument over te geven.
Tegelijkertijd zijn Arcturianen selectief in hoe zij hun intellect gebruiken en hebben ze geen mening over onderwerpen waar ze niet in geïnteresseerd zijn.
Ze houden niet van chit-chat, maar besteden hun tijd en energie bewust met gesprekken en interacties die bewustzijnsgroei stimuleren.

Wanneer Arcturianen zichzelf uiten over de dingen waar ze sterke gevoelens over hebben, zijn ze niet alleen intellectueel goed voorbereid, maar maken ze ook gebruik van emoties en briljante inzichten. Op deze manier bieden ze zeer waardevolle perspectieven aan deze wereld.
Ze zijn enorm goed in het leggen van linken tussen verschillende verhalen en aspecten van het leven. Ze leggen bruggen tussen inzichten uit wetenschap, religie, psychologie, filosofie, enz. en zorgen via hun verbindende kwaliteit voor een soort ‘kwantumsprong in bewustzijn’ bij hun medemens.

Arcturiaanse uitdagingen in carrière en financiën.
Met hun briljante en volwassen inter-persoonlijke vaardigheden, zijn Arcturianen in staat om hoge doelen te behalen. Het is alleen zo dat ze niet geïnteresseerd zijn in wereldlijk succes.
Voor Arcturianen is spirituele groei en tijd doorbrengen met hun geliefden veel belangrijker dan een stap hoger op de maatschappelijke ladder. In feite is het hele idee van werken in een corporatieve structuur voor hun belachelijk. Veel Arcturianen beginnen hun eigen zaak en bereiken precies het succes dat ze bedoelen.

Heling, zowel conventionele gezondheidszorg als alternatieve heling is een van de meest populaire carrièrekeuzes onder de Arcturianen.
Zelfs wanneer ze niet in dit soort beroep zitten, zoeken mensen hen toch vaak op als steunpilaar omdat ze de speciale kwaliteit die de Arcturianen uitstralen, kunnen voelen.
Hun niet oordelende, liefdevolle luisterbereidheid en ondersteuning werkt als een magneet.

Het enig mogelijke carrièreprobleem voor Arcturianen is wanneer zij zichzelf ontkrachten door de negativiteit in het collectieve bewustzijn in zich te internaliseren. Er is veel negatieve stroming om ons heen zoals negatieve overtuigingen over geld en welzijn.
Omdat Arcturiaanse expertise een niet-kwantificeerbare vaardigheid is die we op onze CV kunnen zetten, proberen anderen hen vaak naar beneden te halen:
“Jij bent slim en sensitief? Dat is niets bijzonders. Wat voor werkvaardigheden heb je?” is een typische respons wanneer ze op zoek zijn naar conventionele banen. En als de Arcturiaan deze beperkte kijk voor lief neemt, kunnen ze zichzelf zwaar tekort doen want ze zijn werkelijk sensitief en intelligent en betekenen altijd een meerwaarde omdat ze het beste van zichzelf geven.
Ze zijn nochtans ideaal om in een team te hebben omdat ze het groepsgevoel en de harmonische verbinding tussen de teamleden van primair belang vinden: “goede samenwerking leidt vanzelf tot goede resultaten” is een motto waar ze van uit gaan.

Wanneer hun kwaliteiten niet gezien worden of deze niet tot uiting kunnen brengen, kunnen ze hun zin en richting in hun leven wat verliezen en op een dobberend bootje beginnen lijken. Maar hun onderliggende waarden, normen en kwaliteiten blijven altijd latent aanwezig, wachtend op die éne mogelijkheid, op die éne kans, die ze met beide handen moeten grijpen om niet uitgeblust of opgebrand te raken in typisch ‘maatschappelijke’ systemen.

De rol van Arcturianen op Aarde
De exacte agenda van Arcturianen draagt een groot mysterie met zich mee op dit moment. Misschien blijven ze de welwillende beschermers die ze altijd geweest zijn, of misschien willen ze meer actief zijn als de Ascensie vooruitgang maakt en we als mensheid de “shift” maken van de 3e naar de 5e dimensie, die voor hen als thuisenergie voelt.

De Arcturianen leren ons dat het meest fundamentele/belangrijke aspect van het leven in de vijfde dimensie Liefde is.
Negativiteit, angst en schuld moeten overwonnen worden en verruild worden voor liefde en licht.
Ze staan in nauw contact met verheven meesters (Broederschap van AL) en het Galactische Commando.
De Arcturiaanse gemeenschap wordt geregeerd door de Ouden, die gekozen zijn door de mensen van Arcturus vanwege hun ver ontwikkelde kennis, wijsheid en uitzonderlijk hoge vibraties. Hoe hoger de vibratie, hoe dichter iemand bij het Licht is (Grote Geest, Schepper).

Uiterlijke verschijningsvorm:
Hun huid heeft een groenblauwige kleur. Ze hebben lange amandelvormige ogen. Ze hebben slechts drie vingers.
Ze hebben het vermogen om objecten te verplaatsen met hun gedachten en ze zijn volledig teleMpathisch.

Hun ogen zijn sterk donkerbruin of zwart. Hun belangrijkste orgaan om te zien is in feite hun derde oog.
Hun hoog ontwikkelde spirituele natuur staat hen toe om er “eeuwig jong” uit te zien.

Hun beschaving heeft dualiteit getranscendeerd tot leven in eenheid; ze groeien door samenwerking en evenwaardige uitwisseling (5e dimensie) i.p.v. door concurrentie en strijd (3e dimensie).
De beroepen op Arcturus zijn bepaald door de persoonlijke vibratiefrequentie en de kleuren in hun aura. Bijvoorbeeld degenen die voor kinderen moeten zorgen, moeten magenta-violet als overheersende kleur hebben in hun aura, want alleen de meest wijze zielen zijn toegestaan om zich met de jongeren te verbinden.

Hetzelfde geldt voor degenen die het is toegestaan om nieuw leven te geven. Ze worden gescreend en getest in termen van hun aura en vibratiefrequenties, en wanneer ze door de Ouden gekozen worden om geboorte te geven aan een Arcturiaans kind, gaan ze door een wonderbaarlijk proces: hun vibraties worden opgevoerd tot een 7-dimensionale frequentie om zeker te zijn dat er hoogontwikkelde zielen indalen.

Voortplanting is een eer op Arcturus en een van de meest hoog beschouwde beroepen. De eigenlijke daad van voortplanting wordt niet in fysieke zin gedaan zoals we kennen op aarde. Op Arcturus gebeurt dit door een soort van geestelijke verbinding waarin mannelijke en vrouwelijke energieën perfect uitgebalanceerd zijn. Hierdoor schiet er een soort van elektromagnetische kracht door de twee wezens en creëert het een ander wezen dat een replica is van deze verbinding.
De nieuwe levensvorm wordt dan naar een speciale kamer gebracht die de meest zuivere vibratiefrequentie waarborgt, totdat het wezen klaar is voor integratie in een familie-eenheid op Arcturus. Veel wezens van Arcturus zijn gezaaid op andere planeten omdat de hoge raad dit voorschreef als een grootse daad.

Levenswijze:
Er is geen competitie. Elke gedachte, woord, daad en product wordt beoordeeld door zijn vermogen om een grotere vibratie, dichter bij het Goddelijke te realiseren. Als het dit niet doet, dan bestaat het niet op Arcturus.

De frequentie van een persoon is direct gerelateerd aan het meesterschap dat hij heeft over zijn lichaam, emoties, gedachten, daden en creaties.
Arcturianen hebben totale meesterschap over deze aspecten van zichzelf. Ze hebben het vermogen ontwikkeld om het ego (het afgescheiden lagere op angstgebaseerde zelf) te transcenderen.
Succes wordt alleen beoordeeld in termen van de mate van Lichtfrequentie.

Er zijn machines die constant de vibrerende frequenties checken die elk individu op de planeet manifesteert. Als een enkele Arcturiaan de feedback ontvangt dat hij niet matcht met zijn eigen doelen voor de evolutie, dan sturen de Ouden onmiddellijk leraren om dit individu te helpen en ondersteunen in zijn groei.

Dit is meteen ook de essentie van hun missie hier op aarde:
Zowel in persoonlijke contacten (waar ze individuele groeiprocessen stimuleren),
als in samenwerkingsverbanden en groepsprocessen (waar ze groepsenergieën verhogen en samenwerking als uitgangspunt van succes verankeren),
alsook op planetair niveau (waar ze via hun etherische, teleMpathische verbindingen zorgen voor een versnelde, exponentiële groei in liefdevol collectief bewustzijn)
de groei naar de 5de dimensie ondersteunen.

Reacties zijn gesloten.